Oslo Bislett Games 2020

Arrangementsinformasjon

Oslo Bislett Games 

Wanda Diamond League serien. 


Regjeringen bestemte tirsdag 7. april at kultur- og idrettsarrangementer som ikke kan ivareta kravet om to meters avstand og grupper på maks fem personer forbys frem til 15. juni. Dette innebærer at Oslo Bislett Games ikke kan arrangeres i sin opprinnelige form torsdag 11. juni.
- Dette er et av de scenariene vi har planlagt for den siste tiden, sier stevnedirektør Steinar Hoen.
- Siden Oslo Bislett Games er en del av Wanda Diamond League, med de forpliktelsene det medfører, må vi bruke litt tid til å diskutere forskjellige løsninger med dem før vi konkluderer. Planen vår nå er at vi innen onsdag 22. april skal kunne gi detaljert informasjon om hva som skjer i forhold til årets stevne, og hvordan alle de som har kjøpt billett skal gå frem, sier han.


English below: 

Oslo Bislett Games - Wanda Diamond League, June 11th 2020


On Tuesday, April 7, the Norwegian government decided that cultural and sporting events that cannot meet the requirement of two meters distance and groups of a maximum of five persons are banned until 15 June. This means that the Oslo Bislett Games cannot be arranged in its original form on Thursday 11 June.

"This is one of the scenarios we have planned for the last time," says Steinar Hoen, the CEO of Oslo Bislett Games.

- Since Oslo Bislett Games is part of the Wanda Diamond League, with the commitments it entails, we must spend some time discussing different solutions with them before concluding. Our plan now is that by Wednesday, April 22, we will be able to provide detailed information about what is happening in relation to this year's event, and how all those who have purchased a ticket will proceed, he says.

friidrett
diamondleague
iaaf
bislettalliansen
nfif

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke.